noracharles: (Default)
2018-10-12 11:12 pm

Sticky post

My fan fiction is under the fanfic: all fic tag.

Warning policy

Generally I welcome any and all comments )

Lurkers are welcome. Please enjoy reading whatever you find in this journal. Feel free to add this journal to your reading page, it does not place any obligation on you to comment or interact in any way.
noracharles: (Default)
2016-11-12 12:42 pm

(no subject)

Washington, D.C. – Nevada Senator Harry Reid released the following statement about the election of Donald Trump as the 45th president of the United States:

“I have personally been on the ballot in Nevada for 26 elections and I have never seen anything like the reaction to the election completed last Tuesday. The election of Donald Trump has emboldened the forces of hate and bigotry in America.

“White nationalists, Vladimir Putin and ISIS are celebrating Donald Trump’s victory, while innocent, law-abiding Americans are wracked with fear – especially African Americans, Hispanic Americans, Muslim Americans, LGBT Americans and Asian Americans. Watching white nationalists celebrate while innocent Americans cry tears of fear does not feel like America.

“I have heard more stories in the past 48 hours of Americans living in fear of their own government and their fellow Americans than I can remember hearing in five decades in politics. Hispanic Americans who fear their families will be torn apart, African Americans being heckled on the street, Muslim Americans afraid to wear a headscarf, gay and lesbian couples having slurs hurled at them and feeling afraid to walk down the street holding hands. American children waking up in the middle of the night crying, terrified that Trump will take their parents away. Young girls unable to understand why a man who brags about sexually assaulting women has been elected president.

“I have a large family. I have one daughter and twelve granddaughters. The texts, emails and phone calls I have received from them have been filled with fear – fear for themselves, fear for their Hispanic and African American friends, for their Muslim and Jewish friends, for their LBGT friends, for their Asian friends. I’ve felt their tears and I’ve felt their fear.

“We as a nation must find a way to move forward without consigning those who Trump has threatened to the shadows. Their fear is entirely rational, because Donald Trump has talked openly about doing terrible things to them. Every news piece that breathlessly obsesses over inauguration preparations compounds their fear by normalizing a man who has threatened to tear families apart, who has bragged about sexually assaulting women and who has directed crowds of thousands to intimidate reporters and assault African Americans. Their fear is legitimate and we must refuse to let it fall through the cracks between the fluff pieces.

“If this is going to be a time of healing, we must first put the responsibility for healing where it belongs: at the feet of Donald Trump, a sexual predator who lost the popular vote and fueled his campaign with bigotry and hate. Winning the electoral college does not absolve Trump of the grave sins he committed against millions of Americans. Donald Trump may not possess the capacity to assuage those fears, but he owes it to this nation to try.

“If Trump wants to roll back the tide of hate he unleashed, he has a tremendous amount of work to do and he must begin immediately.”
noracharles: (Default)
2015-07-24 10:20 am

Film Crit Hulks kritik af Kingsman

Film Crit Hulk Smash: KINGSMAN And The Maybe-Genius Of Non-Winking Satire

Jeg læste dette essay med stor interesse men også med frustration, for hele vejen igennem tænkte jeg "Men Paul Verhoven gjorde det bedre..." Ham kommer Hulk selv ind på i sidste afsnit, og så kunne jeg bedre slappe af og tage stilling til hvad hun siger.

Det føles lidt pinligt at se nogen forklare en ekstremt åbenlys og tydelig vits, men Hulk har en del eksempler på professionelle filmkritikere som ikke kan se den tommetykke ironi, og jeg husker selv en fic jeg læste som viste at forfatteren havde overset en vigtig tematisk punchline om Arthur, som delvis spiller på noget genreviden om Michael Caine, så okay, folk som har set filmen og virkelig givet den deres opmærksomhed, såsom kritikere og fans, har misforstået den.

Men så siger Hulk at de eneste som hun kender som forstod filmens ironi er filmskabere som kan afkode filmens virkemidler og semiotik. Må jeg nu lige være her. Fans af genren kender genrens virkemidler, filmen taler til fans af genren, og filmen er ikke hverken subtil eller undergravende. Den giver seeren råt for usødet det som alle film i genren giver os, hverken mere eller mindre, men med en selvironisk formidling som er både humoristisk og med en smule verfremdungseffekt. Eneste genreundergravende element er at de to token female characters - der er en Strong Woman karakter og en prinsesse(!) som skal reddes og er en seksuel præmie til helten - bliver givet henholdsvis en character arc (ikke helt nok til at gøre hende til en strongly written character som er en kvinde, men dog derhenad) og egen seksuel lyst og agency. Resten er mere af det samme vi er vant til at få med genren.


Jeg er helt uenig med Hulks skjulte præmis at selvironi nødvendigvis er konfronterende på en despektiv og nedgørende måde, og at filmens ærinde er at stille os ansigt til ansigt med vores egne grimme impulser så vi får valget mellem at hæve os over dem eller give efter for dem. Og hendes vægtning af to markante scener, den ene et voldsorgie og den anden en sex-som-belønning-til-helten scene virker latterligt amerikansk bornert. Jeg tror der er en vis kulturel miskommunikation i den måde Hulk læser filmen, men jeg kan selvfølgelig heller ikke frigøre mig fra min egen baggrund og kontekst.

Jeg tror bare ikke på at voldsorgiescenen er et oplæg til seeren til at gøre op med sin egen holdning til meningsløs vold. Jeg tror for det første scenens absurditet skal være morsom, på samme måde som Hulks eget eksempel på en ironisk punchline der leger med spændingen mellem ens forventninger til den typiske udvikling i set-up og punchline og ens umiddelbare afstandstagen til samme:

"You know, with Hitler, the more I learn about that guy, the more I don't care for him."
- Norm McDonald


Du tror du ved hvor det bærer hen, og du ved også hvor du ville ønske det bar hen. Så bærer det faktisk derhen hvor du gerne ville, men i McDonalds vittighed med tør underdrivelse, i Kingsmans vittighed med karikeret overdrivelse. Måske er lidt kontekst på sin plads her: En agent har mistanke om et terrorangreb undervejs mod en hategroup. Han tager til møde i hategroupen, og han og seerne føler stærk afsky for deres hadefulde retorik. Set-uppet er et typisk moralsk dilemma, hvor hans pligt er at redde de afskyelige mennesker, og genrekonventionen er at han redder dem men derefter på en selvfed, quippy måde ydmyger deres leder og gør sin mangel på respekt klar, og/eller siger hategroupen er næste slyngel i rækken som får sin fortjente straf så snart de gør mine til at gøre noget kriminelt. Det som faktisk sker er at først kommer der et quippy putdown fra agenten, derefter myrder han hele bundet i en videofilmsagtig voldskoreografi sat til musik. Der er ingen motivation hos karaktererne, kun den ydre motivation påduttet af seeren. Der er ingen gritty "realisme" og horror, der er ingen antydning, hvor hændelsen er vigtig for plottet men vi vælger ikke at vise det, der er ingen sympati for ofrene a la Austin Powers hvor der kondoleres til de efterladte til Dr. Evils henchmen. Det er vold for voldens skyld, og det er vold for seerens skyld, og det er vold for ironiens og dermed humorens skyld.

Jeg synes for det andet ikke der er noget i filmen som understøtter tolkningen at vi seere skal konfronteres med vores mørke selv. Måske finder Hulk meningsløs vold på film forkasteligt og mener at filmskaberne her kaster sandhedens klare lys på genren så vi rigtig kan skamme os over de sletskjulte lyster vi har som vi ikke vil stå ved, men helt ærligt, folk som ser voldsfilm for underholdningens skyld er da ikke uvidende om at det er det de ser, og de skammer sig ikke når andre siger at det er det de ser. Og det er sådan en voldelig film filmskaberne har skabt. Er det mest nærliggende ikke at vi skal føle os underholdt?

Tja, Hulk og jeg kan jo begge to kun gætte på filmskabernes intention, og vi kan kun se filmen fra hver vores subjektive vinkel. Jeg er enig med hende i at filmen har en ironisk tone, men jeg tror det er kærlig selvironi, ikke spiddende satire af publikum - selvom det da er en enormt interessant tanke, at satiren er over seernes reaktion og ikke over genren. Jeg synes filmen var okay, men heller ikke bedre, og den kan ikke måle sig med Paul Verhovens værker efter min smag.

Der var en masse mere jeg ville sige, men det har jeg glemt nu.
noracharles: (Default)
2015-06-21 11:12 am
Entry tags:

The Blind Assassin by Margaret AtwoodWe'll be reading and discussing The Blind Assassin from June 24th to June 30th. Only the first chapter is required reading to participate in the discussion, but of course you're very welcome to read on for as long as you enjoy the book.

The Blind Assassin opens with these simple, resonant words: "Ten days after the war ended, my sister Laura drove a car off a bridge." They are spoken by Iris, whose terse account of her sister's death in 1945 is followed by an inquest report proclaiming the death accidental. But just as the reader expects to settle into Laura's story, Atwood introduces a novel-within-a-novel. Entitled The Blind Assassin, it is a science fiction story told by two unnamed lovers who meet in dingy backstreet rooms. When we return to Iris, it is through a 1947 newspaper article announcing the discovery of a sailboat carrying the dead body of her husband, a distinguished industrialist. Brilliantly weaving together such seemingly disparate elements, Atwood creates a world of astonishing vision and unforgettable impact.

Because the first chapter is five and a half pages long, I am committing to reading at least the second chapter.
noracharles: (Default)
2015-06-05 09:30 am
Entry tags:

Waffles with almond flour

These waffles have an amazing light and crispy texture:

60 g whole wheat flour (white wheat for best results)
30 g almond flour
7 g baking powder
a pinch of salt

1.5 dl milk
15 ml oil (1 tablespoon)
1 egg

Mix dry ingredients well. Stir in wet ingredients only until incorporated - too much stirring will active the gluten and make the waffles more rubbery. Let the batter sit for a moment, and when it is slightly larger and little air bubbles have formed, it is ready to pour.

Recipe makes two servings/four waffles.
Whole recipe contains 645 kcal, 26 g protein, 61 g carbohydrates and 37 g fat.

These waffles are so crispy and light you'd think they had sugar in them. The slight sweetness from the almond flour makes them delicious plain, but I also tried them with diced, dried apples (too chewy), blueberries (delicious) and maple syrup (also delicious).

Read more... )
noracharles: (Default)
2015-05-23 11:30 pm

Jaget af klunsere

Calvinahobbes and I went to see Mad Max Fury Road, and I absolutely loved it. What did you think?
noracharles: (Default)
2014-05-02 06:50 pm

(no subject)In honor of the Pittsburgh Penguins proceeding to the second round, I bought this penguin at a café. They hadn't made a sign for it yet, so I didn't know what kind of cake(?) it was, what it cost, or what its name was.

When I asked for a penguin, the lady looked completely baffled for a few second, but then she smiled and knew what I meant. I asked her what it was called, but she hadn't been told, so maybe they haven't named it yet?

It turned out not to be a cake, but a marshmallow. The fluff had turned a bit rubbery where it wasn't covered in chocolate and it was extremely sweet, so I probably won't get one again. Unless the Penguins win round 2, of course, then I'll have to.
noracharles: (Default)
2013-03-22 03:52 pm

Fic rec: An Algorithm for Mistakes - Teen Wolf - fleete

I try to avoid fic demonizing women and promoting damaging sexist stereotypes.
I try to avoid fic pushing narrow concepts of ideal womanhood (and am grateful to those authors tagging theirs with "ladies being awesome").
I try to avoid fic reducing female characters to objects to be conquered or won.

So that does make it a bit difficult to find het fic for the ships I like. Mostly I stick to enjoying canon, and making up my own stories. Sometimes an author I trust will write het (slashers tend to be relatively good with avoiding stereotyped gender dynamics), and sometimes I'm lucky and randomly come across a het fic I love:

"An Algorithm for Mistakes" by fleete is great. It's strongly grounded in canon characterization and makes reference to events and mythology from the show, but it's long and meaty enough a character-driven story that I think it can be read and enjoyed by those only familiar with Teen Wolf by fannish osmosis.

Lydia in this fic is not a lady being awesome, she is a BAMF. She's flawed (real person flaws which impact the plot, not Hollywood flaws making her quirky but cute), she has a mysterious traumatic back story and super math skills (not the man pain and super strength and healing of Derek, but still that over the top deliciousness I prefer in my hero fic), and yes, she is a hero: she overcomes the obstacles, she owns up to and fixes mistakes, she grows as a person even when it is painful, she wins the pretty boy, and she does it all while being smart and funny and mean and fashion-self-conscious.

An Algorithm for Mistakes (26861 words) by fleete
Chapters: 1/1
Fandom: Teen Wolf (TV)
Rating: Explicit
Warnings: No Archive Warnings Apply
Relationships: Lydia Martin/Stiles Stilinski, Derek Hale/Stiles Stilinski, Lydia Martin/Jackson Whittemore
Characters: Lydia Martin, Stiles Stilinski, Derek Hale, Jackson Whittemore, Allison Argent, Scott McCall, Vernon Boyd, Erica Reyes, Isaac Lahey
Additional Tags: Future Fic, First Time, College, Science, BAMF Lydia Martin, Angst
Summary:

Lydia has a plan: attend college, study the biological makeup of werewolves, win prizes, and wear amazing shoes. She does not expect to make friends with Stiles. Or flirt with Stiles. Or accidentally start a pack war with Stiles. Whatever. The point is, Lydia has a plan.

noracharles: (Default)
2012-10-03 05:11 pm

Yo, dawg

The Danish Council for Safer Traffic are running a campaign to "drive while you drive". Tired old memes become fresh again in translation!

[personal profile] blnchflr and [personal profile] calvinahobbes have reinflamed my passion for cheesecake by baking a wonderfully delicious snickers cake for our meet up. I've been experimenting with different cheeses ever since. Made a good one, except for sligtly too much vanilla. Made a too flan-y one with cottage cheese. Made a very good one with chocolate cream cheese, but I had used up the sturdy paper cups and the flimsy ones I had left over collapsed and poured chocolate cheese cake all over my oven. (It seemed more sensible to experiment with small batches in cupcake cups.)

[personal profile] lysanatt was a pleasure to get to know, and it was amusing to learn we had more people in common than we knew.

[personal profile] oneiriad inspired me with her new job, and I used her as an example of a successful networker at work. Everyone was suitably impressed.

[personal profile] calvinahobbes recommended the vid Jag Svär, and I enjoyed it thoroughly this morning. I never thought I would like that song, but the vid uses an excellent cover.

[personal profile] kabal42 handsomely modeled one fantastic Tony shirt after the other, and also dramatically displayed some really good art when his Tony poster jumped off the wall and assaulted [personal profile] lysanatt, so I've been catching up on Iron Man comics for a few days now.

I told a guy at work, and he sneered that he finds superhero comics very unrealistic. "Yes, indeed. Magic ponies are much more realistic," I said. He said that yes, they are. He's kind of right. He also says that I am a brony like him, but I'm not so sure about that. Being a brony involves a certain degree of brodudeness, I think?

For some strange reason [personal profile] exeterlinden and [personal profile] ximeria have not provoked any new activities in me this week, even though I enjoyed their company very much.
noracharles: (Default)
2012-09-18 06:19 pm

Aarstiderne.com: Dårlig hjemmeside og dårlig service

Aarstiderne har ændret deres hjemmeside så aarstiderne.com er blevet meget svær at læse. Hvor jeg før med stor fornøjelse droppede forbi for at ose og derfor fik puttet lidt ekstra økologiske grønsager i indkøbskurven er det nu en frustrerende og langsommelig affære at handle.

Hjemmesidedesigneren har tilsyneladende aldrig hørt om tilgængeligt design, for kontrasten er lav, det er svært at orientere sig visuelt, og siden kan slet ikke benyttes uden javascript!

Jeg har ikke lyst til at bruge en halv time på at handle over nettet fordi aarstiderne.com er elendigt programmeret og ikke virker, så kan jeg næsten ligeså nemt tage på grønttorvet. Jeg har ihvertfald slet ikke lyst til at finde mig i flabede, afvisende svar fra den hvis job det er at indsamle kundekommentarer om funktionaliteten af Aarstidernes nye hjemmeside.

Sørgeligt at aarstiderne.com kører en ny medlemskampagne, samtidig med at jeg som plejer at anbefale dem til alle venner og bekendte nu leder efter en anden grønthandler som leverer i mit område.

Heldigt for Aarstiderne at trustpilot kræver login via facebook, så jeg ikke revser dem der. Jeg er seriøst vred over den behandling jeg som loyal kunde har fået, efter at have ulejliget mig med at give dem den feedback de har bedt om. Hvorfor spørger de hvis de er ligeglade med svaret, og forklaringen, og screen-shottet? Hvorfor har de sådan en fucking amatør til at programmere deres hjemmeside, og, hvad værre er, besvare kundefeedback?

Nogen der har nogen erfaring med holistia.dk? De har åbenbart en bod fast på grønttorvet, og leverer også.
noracharles: (Default)
2012-08-01 11:03 pm
Entry tags:

Albert Nobbs

It's another fucking Brokeback Mountain. Don't bother.

I will say that Janet McTeer is amazing as Mr. Page, and I will seek out more movies starring her. But even she does not make it worth it to put up with this shit. For shame, Glenn Close.
noracharles: (Default)
2012-04-25 10:44 am

Free online university courses

I miss uni very much. Last week I went to a lecture about the Arabian spring arranged by Kvinfo, and it was brilliant, but to my disappointment the vast majority of their activities are in Copenhagen. (Typisk københavneri, øv.) It's the wrong time of year to audit classes at SDU, and it might also be too awkward to do it. Not all the teachers permit it, and I have been thrown out of a class once for not preparing well enough that my presence was a benefit to others, which was the condition the teacher had.

Today I learned about Coursera, a free social network that offers genuine university lectures, regular tests and homework to ensure learning, and online forums/studygroups. Because of the built-in deadlines and the way you must complete assignments to progress, it looks more suited to my needs than downloading podcasts of lectures (I listen to the first one then forget about it) or following organized reading blogs (I skim what others have to say but don't do the assigned readings myself).

Completing a course will not give you any official credit, but I want to learn stuff and I want to have an interesting hobby. So far I have signed up for the class Fantasy and Science Fiction: The Human Mind, Our Modern World, taught by Eric Rabkin of the University of Michigan, which will start 23 July 2012. It will be nice and comforting to have a subject I'm familiar with, and I hope some of you will join me.

I'll also sign up for some computer classes, and hope the 101 level is easy enough for me to follow with my background.
noracharles: (Default)
2012-04-08 07:06 pm

The only real people involved in a fic are the writer and the reader

When fictional characters are fictionally raped in a fic, it is a shared fantasy between writer and reader, a game of make-believe where we are entertained by the emotions the fantasy situation provokes in us, whether that be horror (who doesn't like a good, safe, cosy fright?), catharsis (sometimes the best way of dealing with situations that affect us deeply is at a remove), arousal (what more relaxed and escapable game of power-exchange than engaging only by fictional proxy?), humor or anything else.

The labels "noncon", "dubcon", "rape fantasy", "graphic descriptions of sexual assault" etc. are a uni-directional way for writer and reader to negotiate consent. Read more... )
noracharles: (Default)
2012-02-20 03:31 pm

My mom thinks I'm an adorable little baby

When I was a silly teenager, my girlfriend and I took some naked pictures of each other. Hiding certain areas of the body with strategically placed objects, because we didn't want the photolab to report us for child porn, or for the technician to steal them for his private fap stash, but still, naked pictures.

When my mom saw that I had an envelope from the photolab, she looked through the photos before I had a chance to remove any of them, but that was fine with me.

A few days later, some friends of my parents were over, and my mom insisted I should show them my photos. Read more... )
noracharles: (Default)
2011-10-09 06:13 pm

(no subject)

I just want Wo Fat to take Steve and Danny captive, and with Danny as his hostage for good behavior force Steve to do battle in Kitchen Stadium.
noracharles: (Default)
2011-08-10 05:13 pm
Entry tags:

Dreamwidth er også vores

Der er en tendens til at det er kikset eller uhøfligt at poste offentligt uden at det er på engelsk.

Men hvorfor skal alting foregå på de andres præmisser? Nogle ting rager ikke nødvendigvis alle seks milliarder mennesker i verden, og hvis det gør, så kan de vel også bruge google translate. Nogle gange er ens modersmål det mest egnede at kommunikere på, og nogle gange er det det mest dejlige og skønne at kommunikere på.

Der er ingenting i vejen med at skrive på engelsk, men det skal ikke være gruppepress der afgør hvilket sprog man bruger.

Jeg tror vi ofte glemmer at virkelig mange af dem vi taler med på engelsk til daglig heller ikke har engelsk som modersmål, fordi vi alle delvist af nød er blevet så flydende i det. Hvor kunne det være rart at snakke bare os imellem, med det sprog og de kulturelle referencer som vi er stærkest i.

[personal profile] yvi har skrevet en indlæg om det, hvor den beder om debat.
noracharles: (Default)
2011-08-04 09:01 am
Entry tags:

Supernatural rec set

[personal profile] kabal42 asked for good, plotty fics without major spoilers beyond season 4. He has no gen or ship preferences.

Please feel free to add recs of fics or of reccers/rec lists in the comments.

This rec set is heavy on cross-overs. Both because I love them, and because they're often good introductions to a fandom.  )