noracharles: (Default)
[personal profile] noracharles
Der er en tendens til at det er kikset eller uhøfligt at poste offentligt uden at det er på engelsk.

Men hvorfor skal alting foregå på de andres præmisser? Nogle ting rager ikke nødvendigvis alle seks milliarder mennesker i verden, og hvis det gør, så kan de vel også bruge google translate. Nogle gange er ens modersmål det mest egnede at kommunikere på, og nogle gange er det det mest dejlige og skønne at kommunikere på.

Der er ingenting i vejen med at skrive på engelsk, men det skal ikke være gruppepress der afgør hvilket sprog man bruger.

Jeg tror vi ofte glemmer at virkelig mange af dem vi taler med på engelsk til daglig heller ikke har engelsk som modersmål, fordi vi alle delvist af nød er blevet så flydende i det. Hvor kunne det være rart at snakke bare os imellem, med det sprog og de kulturelle referencer som vi er stærkest i.

[personal profile] yvi har skrevet en indlæg om det, hvor den beder om debat.

(no subject)

Date: 2011-08-10 05:31 pm (UTC)
kabal42: Dean from Supernatural hugging Sam (SPN - Hug)
From: [personal profile] kabal42
Yep, det er jo sandt. Jeg læste også [personal profile] yvi's post (via [personal profile] dingsi) og tænkte lidt over det. Der er jo en vis mængde sandhed og det er alt for nemt at glemme, hvor forskellige vi alle er, hvor mange steder, vi kommer fra, vores utroligt varierede baggrunde. Forskellighed er smukt, og vi snakker meget om, at det er, men vi glemmer faktisk at vi allerede har et fantastisk multikulturelt net-samfund her. Så det er dejligt at se dit indlæg her og kunne svare på det.

Profile

noracharles: (Default)
Nora Charles

November 2016

S M T W T F S
  12345
67891011 12
13141516171819
20212223242526
27282930   

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags