(no subject)

Date: 2011-08-13 05:57 pm (UTC)
blnchflr: Captain America Civil War (Default)
From: [personal profile] blnchflr
Men personerne var kedelige?? Cordelia er en af de der kvindelige karakterer, som ikke er en awesome kvindelig karakter, men en awesome karakter på trods er hun er kvinde (så godt som alle andre kvinder i bogen er derimod som kvinder jo er, dumme kællinger - ok, det er ikke så grelt som i Pave Johanne, men derhenad).

Men jeg løber jo ikke på løbebånd, og helst på grus, når jeg kan komme til det. Så det er nok ikke skoen for mig. Kunne i stedet prøve med de mere sko-agtige minimalistiske sko, men så er jeg bange for at få et par ikke-støttende, som dem jeg havde før mine nuværende. Det er meget svært at regne ud, hvad man skal, når man ikke bare har penge til at købe løs :o)

Urgh, jeg kom for sent i sidste uge; ikke fordi jeg løb først, hvilket jeg gjorde, men fordi jeg sad og hang over computeren bagefter, mens jeg spiste morgenmad og drak kaffe. Meget ubehagelig - har selvfølgelig sørget for at arbejde endnu længere i den anden ende, men stadig øv.

Kommst du ins chat?
From:
Anonymous (will be screened)
OpenID (will be screened if not validated)
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

noracharles: (Default)
Nora Charles

November 2016

S M T W T F S
  12345
67891011 12
13141516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags