(no subject)

Date: 2011-08-13 05:39 pm (UTC)
noracharles: (Default)
From: [personal profile] noracharles
Jeg har slet ikke fået kigget efter Huffs bog, og får nok heller ikke gjort det, for jeg kan ikke komme til mine bogstakke uden at flytte nogle møbler først, og jeg orker det ikke. Men jeg er nu ret sikker efter at have tænkt over det at den Huff bog som var del to af en serie som jeg fik købt var en fantasy bog, ikke en science fiction, så det må have været Wizard of the Grove, eller noget i den retning.

Shards of Honor er lidt ujævn, og slutningen er ret kluntet. Jeg tror det folk så godt kan lide ved den er personerne, snarere end skrivestilen. Det er langt fra den bedste i serien.

Jeg synes klart du skulle prøve five fingers sko, for det er rigtigt at man bevæger sig på en anden måde i dem. Det kunne jo være du ville nyde at gå i dem, og på et løbebånd kan du ihvertfald godt løbe i dem uden at risikere at træde på noget hårdt.

Jeg møder næsten altid kl 9, men sidst jeg løb før arbejde kom jeg for sent. Meget, meget pinligt. Jeg kiggede simpelthen forkert på uret. Nu tør jeg ikke længere, jeg er blevet for vant til at sidde og hænge over morgenmaden.
From:
Anonymous (will be screened)
OpenID (will be screened if not validated)
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

noracharles: (Default)
Nora Charles

November 2016

S M T W T F S
  12345
67891011 12
13141516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags