(no subject)

Date: 2011-08-13 05:26 pm (UTC)
blnchflr: Captain America Civil War (Default)
From: [personal profile] blnchflr
Jeg blev syg af regnvejret for to uger siden, er jeg sikker på. Det må virkelig godt snart holde op O_O (regnvejret - er rask igen, men det er som om man er på nippet til noget, når det hele tiden er så fugtigt).

Jeg tog mig sammen og kom afsted \o/ ! Meget stolt.

Ja, jeg kender det alt for godt med at være smadret efter arbejde! Jeg er heldig, at jeg nogle dage kan møde kl. 9; så kan jeg godt nå at løbe inden. Det er ikke ensbetydende med, at jeg kommer afsted så tit, som jeg burde.

Jeg tror, det er sundt at komme i fitnesscenter og løfte vægte og lave øvelser og what-not, men det er for skræmmende og uoverskueligt for mig. Vær en helt og gør det :o) !

Jeg sukker stadig over Fivefingers - læste igen en artikel om en, der er blevet skadefri og blah blah. Det kan godt være, at det ikke kan gøre noget ved nedsunken forfod - det tror jeg faktisk ikke på. Men de positive artikler er så overbevisende om, at det giver en meget sundere løbestil. Kunne godt være, at jeg skulle tage i Marathon Sport og prøve et par, bare til at starte med.

Du have ikke Huff's The Better Part of valor? Så bliver jeg nødt til at betale ågerris for at få fat på den - Bujold's Shards of Honor efterlader mig ret kold. Er gået i stå 40 sider fra slutningen, og kunne godt forestille mig aldrig at blive færdig. Kan slet ikke forstå, hvorfor den får gode anmeldelser??
From:
Anonymous (will be screened)
OpenID (will be screened if not validated)
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

noracharles: (Default)
Nora Charles

November 2016

S M T W T F S
  12345
67891011 12
13141516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags