(no subject)

Date: 2011-08-13 06:39 am (UTC)
noracharles: (Default)
From: [personal profile] noracharles
Det er jo en maskine, hele det feudale system. At han er laissez faire gør ikke sagen bedre. Ak, ak.

Nej, jeg er ikke en konservativ autoritær, eller hvad vi skal kalde det, og jeg tror heller ikke at politiet i det virkelige liv altid halder ret - de er jo mennesker ligesom alle andre, og desuden er de jo underlagt en politik vedtaget af politikere som måske er fra dansk folkeparti (!).

Men jeg har en idealistik tro på folkeret, og synes mordere og diktatorer skal retsforføljes.

Jeg plejer at stå op samme tid i weekenden som til hverdag, men idag sov jeg faktisk længe. Jeg tror jeg er ved at blive lidt syg. Dumme regnvejr.

Held og lykke, og god fornøjelse med din løbetur! Jeg får slet ikke løbet, jeg er smadret når jeg kommer hjem fra arbejde, og om morgenen kan jeg ikke nå det. Overvejer at melde mig ind i et fitness center, så tror jeg måske det bliver mere overkommeligt. Om ikke andet bliver jeg sur på mig selv hvis jeg betaler for det, og så ikke får det brugt.
From:
Anonymous (will be screened)
OpenID (will be screened if not validated)
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

noracharles: (Default)
Nora Charles

November 2016

S M T W T F S
  12345
67891011 12
13141516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags