(no subject)

Date: 2011-08-11 06:54 am (UTC)
calvinahobbes: Calvin holding a cardboard tv-shape up in front of himself (Default)
1. Jeg må indrømme, at jeg nogle gange godt kan lide at skrive på dansk, fordi det begrænser antallet af folk, der kan læse samtalen -- og det giver mig nogle gange en (uden tvivl falsk) fornemmelse af tryghed. (Heh, jeg tror vi har tendens til at starte på engelsk og så glide over i dansk...)

2. Til dagligt vil jeg selvfølgelig rigtig gerne snakke med alle jeg kender på DW -- og det gør man på engelsk. Egentlig er vi jo heldige, at vi har fundet hinanden, det ved jeg. Hvis jeg ikke havde så mange danskere i mit netværk, ved jeg heller ikke om jeg havde haft det på samme måde mht at have en Skriv Dansk dag... Ærligt talt.

6. Mht punktummer er du jo helt galt afmarcheret ;oP De hører klart til INDE i parantesen, sådan at parantesen udgør sin helt egen enhed, som kunne snuppes lige ud at teksten uden at efterlade spor. (Desuden ser det bare meget mere symmetrisk ud.) Håber du fik noget søvn ;o)
From:
Anonymous (will be screened)
OpenID (will be screened if not validated)
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

noracharles: (Default)
Nora Charles

November 2016

S M T W T F S
  12345
67891011 12
13141516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags