(no subject)

Date: 2011-08-10 07:30 pm (UTC)
blnchflr: Captain America Civil War (Ubuntu)
From: [personal profile] blnchflr
1. Jeg er begyndt at skrive dansk i comments (comments) på dkfen entries (entries), og nogle gange også på nogle af jeres entries. Jeg har følt det som en befrielse at skrive dansk, specielt når vi snakkede om noget "dansk" - eller endda bare om noget nærværende, som at skulle gøre rent i min lejlighed ('ej, faktisk kan jeg ikke lige nu huske, om vi tog den på engelsk eller dansk, [personal profile] calvinahobbes?).

2. Til dagligt generer det mig ikke at skrive på engelsk i min journal.

3. Jeg bilder mig selv ind, at jeg er bevidst om, at vi ikke alle sammen har engelsk som modersmål.

4. Jeg synes ikke, jeg har brug for en fest til at håndhævde min ret til at poste på dansk, men nu har jeg heller ikke set det/de oprindelige indlæg, der fik [personal profile] ivy til at rante. Jeg har selv oplevet at blive irriteret over ikke at kunne bruge http://www.livejournal.com/search/?q=smallville&area=posts i samme omfang som tidligere til at finde links til [community profile] sv_ledger, pga. alle de russiske posts, der ikke virker til at handle så meget om Smallville, at det var værd at linke til i vores meget eksklusive newsletter. Og nu hvor jeg tjekker, så er der ikke særligt mange russiske posts. Nå, det var helt vildt en overgang.

5. Nu sagde jeg befrielse ovenfor, men faktisk har jeg problemer med at udtrykke mig på selv mit modersmål, og kan komme til at udtrykke mig forkert også her, og i det hele taget er sprog noget trælst noget, når man kommer galt afsted med det.

6. Og nu har jeg vist ikke flere punkter at sige til din post. Til gengæld er jeg vildt træt og burde gå i seng. Jeg skulle selvfølgelig liiige læse den SGA fic færdig, efter du var taget hjem, og så blev den efter 11. Og i går aftes skulle jeg liiige læse Leader of the Pack, og vågnede tidligt i morges, så fik heller ikke nok søvn. Hvorfor saboterer man mon søvn for sig selv? Gå i seng, selv, og få sovet inden du skal op kl. 6 i morgen tidlig! Og så skal det regne igen; altid den dag hvor jeg skal på flere biblioteker. Og nu trækker jeg virkelig tiden ud, for når jeg har postet, bør jeg tage mig af nogle papirer og ting, der skal ordnes. Godt, så.

(Jeg ku sæføli oss bare svare på nogen komments, hmmm).

En ting til sidst: punktummer giver så meget mere mening efter parentesen! Ellers hænger den afsluttende parentes så mærkeligt før den næste sætning, specielt i samme afsnit. I den sidste tid er jeg begyndt nogle gange at sætte den uden for parentesen på engelsk, selv om det er FORKERT, bare fordi jeg ikke kan holde ud at se den der hængende parentes uden ordentlig afslutning = .

.
From:
Anonymous (will be screened)
OpenID (will be screened if not validated)
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

noracharles: (Default)
Nora Charles

November 2016

S M T W T F S
  12345
67891011 12
13141516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags