(no subject)

Date: 2011-08-10 05:03 pm (UTC)
calvinahobbes: Calvin holding a cardboard tv-shape up in front of himself (0)
Jeg er helt enig. Jeg har i høj grad en følelse af, at det er uhøfligt at skrive blog-indlæg på dansk -- kommentarer er mere i orden, for det er trods alt en privat samtale mellem OP og den kommenterende. Men det ér fjollet. Og nogle gange tror jeg, at jeg hellere vil afholde mig fra at skrive end at skrive på dansk, selvom jeg måske ikke er i stand til at formulere mig særligt godt om emnet på engelsk (nogle gange fordi jeg ikke har så stort et ordforråd på det område, andre gange fordi jeg bare har en dårlig sprogdag)...

Og, ja, jeg glemmer selv ofte, at mange af dem jeg skriver med heller ikke har engelsk som modersmål. Og det er da ærgeligt.
From:
Anonymous (will be screened)
OpenID (will be screened if not validated)
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

noracharles: (Default)
Nora Charles

November 2016

S M T W T F S
  12345
67891011 12
13141516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags